Historia kościoła

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej jednonawowy. Murowany z cegły i kamieni kryty dachówką Zbudowany w latach 1958-62 staraniem Sióstr Zakonnych Franciszkanek Rodziny Maryi i ks. Proboszcza z Jakubkowic, Ks. Józefa Fasugi \dziś Łososiny Dolnej \ według projektu architekta O.Fedaka. Poświęcona przez JE.Bpa. Karola Pękalę 17.IX.1961 r Ołtarz główny zaprojektowany przez prof. Wzorka z Krakowa i wykonany przez inż. Biedę z mensą wolnosto

jącą 1969 r. Dwa ołtarze boczne św.Kingi z 2001 r oraz Miłosierdzia Bożego z 2002 r .wykonane przez parafianina Kazimierza Zabrzeńskiego z Wronowic , antepedia marmurowe wykonał Jerzy Sroka z fundacji parafian.

Kaplica Matki Bożej Bolesnej na dawnym cmentarzu cholerycznym wybudowana w1858 r jako wotum za ustanie zarazy, staraniem ks. Jana Bednarskiego – z kamienia otynkowana, dawniej kryta gontem, w 1999 r pokryta blachą miedziana i wyremontowana.

W Stańkowej kaplica pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe \budowana w latach 1983-7 \,odpust na Sw. Maksymiliana. Obraz Matki Bożej Bolesnej namalowany przed 1868r i podarowany kaplicy cmentarnej przez Panią z Kunów – małżonkę Aleksandra Skrzyńskiego właściciela Wronowic.

W 1961 r obraz odnowiono w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie , a w 2004 r wykonano gruntowną konserwację na ASP w Toruniu. Obecny Ks. Proboszcz Antoni Marek przebywa w Parafii od 2000 roku, Ksiądz Adam Mokrzycki rezyduje od 2015 roku.

Terytorium parafii:

Żbikowice, Stańkowa, Łyczanka (część), Wronowice.