Ogłoszenia parafialne 10.05.2020

V Niedziela Wielkanocna

1.Chrystus Zmartwychwstały gromadzi nas w kolejną niedzielę wielkanocną, Natchnione Słowo Boże przekazuje prawdę miłości Jezusa objawionej na krzyżu, która przemienia całą ludzkości i otwiera na wieczność. Apostołowie umacniali dusze uczniów i zachęcali do wytrwania w wierze,bo przez wiele ucisków trzeba wejść do królestwa Bożego.”Niech się nie trwoży serce wasze w domu Ojca mego jest mieszkań wiele”. Kto  odrzuca Jezusa, odrzuca wspólnotę kościoła i trwa w lęku zagubieniu osamotnieniu. Przez modlitwę, sakramenty ,dobre czyny pogłębiajmy miłość i nasza więź z Jezusem

i z bliźnimi z całym Kościołem..

2.Dzisiaj Msze św. jak w niedzielę w ciągu roku: dodatkowa Msza św. w kościele o godz. 9.30 po pierwszej  Mszy i ,po sumie Litania do Matki Bożej. Msze o godz. 11.00 będą jeszcze transmitowane przez jakiś czas chyba ,że nie będzie dużo oglądających  i uczestniczących przez internet.

  1. Podtrzymujmy stare piękne zwyczaje śpiewu Litanii w domach i przy kapliczkach przy domach w miesiącu maju, zachowując wszelkie nakazy bezpieczeństwa i odległości.

4.W środę w liturgii Kościoła wspominamy Matę Boża z Fatimy, w czwartek świętego Macieja Apostoła. W piątek św.Zofii wdowy i męczennicy patronki Bobowej, w sobotę świeto św. Andrzeja Boboli kapłana męczennika. Modlimy się z biskupa Ordynariusz Andrzeja z okazji imienin.

  1. Dziękujemy za wszelki dowody życzliwości i pomocy w tym czasie ,modlitwy dary

żywnościowe ofiary składane na parafie. Pamiętajmy o ludziach starszych, chorych zwłaszcza samotnych, aby nie byli pozbawieni pomocy czy należnej opieki.

6.Codziennie istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi sakramentalnej zachowując należyte środki ostrożności. W niedziele przy ograniczonej liczbie wiernych w kościołach można stać przed kościołem w pewnej odległości i z zachowaniem środków ostrożności nakazanych przez organy państwowe , aż do odwołania.

7.Wszystkim parafianom życzymy Bożego błogosławieństwa, i matczynej opieki Maryi ,błogosławieństwa w domu w rodzinach, w pracy w polu zachowania od klęsk i  nieszczęść,  nieszczęśliwych wypadków.