Ogłoszenia parafialne – 24.05.2020

                                                      Wniebowstąpienie Pańskie

  1. Świadkowie wstępowania Jezusa do nieba słyszeli nakaz: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony”..” Mamy wypełniać polecenie Jezusa i oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Bóg pragnie wlać w nasze serca nadzieję, umocnić Duchem Świętym , ale mamy być świadkami Jezusa zmartwychwstałego, mamy tworzyć historię zbawienia. Dzieło zbawienie dokonuje się mocą Bożą w naszych sercach każdego dnia..Jezus jest z nami w Kościele, bo zostawił nam siebie w Eucharystii. Gromadząc się przy ołtarzu Pana, bądźmy ludźmi nadziej , ludźmi Bożymi zdążającymi do nieba. Czy tak jest naprawdę w moim życiu ?.

2.Msze św. według nowego rozkładu z dodatkową mszą św. o godz.9.30. Rano uczcimy Matkę Bożą śpiewem Godzinek.  

Po sumie Litania do Matki Bożej  i Nowenna do Ducha Świętego w intencji przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.    

3.Módlmy się w intencji bierzmowanych i za wszystkich wiernych, aby apostołowali słowem i przykładem życia w tym zagubionym ,wystraszonym świecie. Polecamy Bogu w modlitwach przystępujących do święceń diakonatu i kapłaństwa które będą się odbywały w tym czasie.

4.W liturgii tygodnia czcimy Świętych: w poniedziałek św. Bedy kapł. I doktora Kościoła, w wtorek św.Filipa Neri kapłana, w środę ,,św. Pawła VI papieża  w piątek św. Urszuli Ledóchowskiej zakonnicy, w sobotę św. Jana Sarkandra kapłana męczennika..

5.Codziennie możliwość spowiedzi przed każdą Mszą świętą.

Są do nabycia albumy ze zdjęciami z parafii naszego dekanatu i czterech innych.

6 .Od niedzieli nowy sposób sprawdzania obecności na Mszy św. aby zachować przepisy ograniczające liczbę wiernych na nabożeństwach. 

7 .Przyszła niedziela to Uroczystość Zesłania Ducha Świętego . okres Komunii św. wielkanocnej .kończy się trochę później . Odpust w sanktuarium w Pasierbcu.

Dzien modlitwy za prześladowany  kościół w Chinach.

8.Wszystkim życzymy na nadchodzący tydzień pracy Bożego błogosławieństwa łask i darów Ducha Świętego w domu, w szkole w wychowaniu młodego pokolenia w polu, w ogrodzie, w sadzie, , by Bóg nasze wysiłki błogosławił, a Maryja i Święci otaczali swą opieką na każdy dzień.