Msze św. 28.06-5.07.2020r.   

Niedziela        

28.06.20 

  godz. 800 za ś.p. +Piotra Salamona,ojca Piotra zm. z rodz. i o zdrowie i łaski

  greg.ś.p. + Mieczysława Ledzion i łaski dla rodziny         

  godz.930

 

 Stańkowa

    w kolejne urodz. Haliny Rosiek ze Stańkowej dziękczynna, o zdr. Boże błogo.i dalszą opiekę dla c. rodziny z int. wdzięcznego męża

   i dzieci z rodzinami.

  za parafian
  godz.1100   w int. dzieci przyjmujących I Komunię św. rodziców i ich rodziny
 Poniedz.

  29.06.20

 godz. 700   greg. ś.p.+ Mieczysława Ledzion i o łaski dla rodziny
  godz. 800

 

  godz. 180

 w int. P. Barbary i Piotra Urygów z podziękowaniem za łaski

  o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny

  p. int.

  Wtorek

30.06. 20       

godz. 700

 

godz. 1800

  greg.+śp. Mieczysława Ledzion i o łaski dla rodziny./ostatnia/

  .

    za ś.p. + Juliana Bednarka w r. śm.zm z rodziny i łaski dla rodz.  

Środa

  1.07.20

godz. 700

 

godz. 1800

   greg.+ś.p. Anny Załubskiej i o łaski dla rodziny.

 

  W int. klasy III SP ze Żbikowic od pani wychowawczyni o łaski

  i Boże błogosławieństwo w życiu

Czwartek

2.07.20

godz. 700 

 

  godz. 1800

   greg.+ś.p. Anny Załubskiej i o łaski dla rodziny.

 

   za.+śp. Pawłowskiego Ferdynanda i ż. Janiny i o łaski dla rodz .

Piątek

3,07.20

godz.1300

Stańkowa

 

godz. 1800

 Podziękowanie za łaski ,o zdrowie dla dzieci wnuków i całej rodziny Janusów o Boże błogosławieństwo

 

   greg.+ś.p. Anny Załubskiej i o łaski dla rodziny.

Sobota

4,07.20

  godz.700

 godz.18oo

   greg.+ś.p. Anny Załubskiej i o łaski dla rodziny.  

  

. w int.Emilii w 18 urodziny dziękczynna z prośba błog. Boże z int.rodziców i rodzeństwa i o  opiekę Matki Bożej dla rodziny

  W 19 r.ślubu P.Katarzyny i Roberta Gawęckich dziękczynna   o zdrowie i Boże błogosławieństo dla całej rodziny

Niedziela

5.07. 20

   godz. 800    W 2 r.ślubu  Patrycji i Krzysztofa Sromek dziękczynna za łaski

  o zdrowie i Boże błogosławieństo dla całej rodziny

   godz. 930

  

    Stańkowa

   greg.+ś.p. Anny Załubskiej i o łaski dla rodziny.
   za ś.p. + Jana Symbory od sąsiadów Rębilasów i łaski dla rodziny
godz.1100   za ś.p.Mieczysława Sromka w 7 r. śm.o zdrowie  i o łaski dla rodz.

  za śp.+Jana Bednarka z.Rozalii córek Marii i Zofii i łaski w rodzin.