Ś w i ę t e       T r i d u u   m       P a s c h a l n e

Porządek   nabożeństw i adoracji

W i e l k i   C z w a r t e k

godz.1800 Uroczysta Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy

Adoracja wieczorna: matki i dzieci do godz. 2000 młodzież do godz.2100

ojcowie do godz. 2200

 

W i e l k i     P i ą t e k

godz. 900   Droga Krzyżowa dla dzieci i chorych

od 600Mieszkańcy Żbikowic

od godz.   800   Mieszkańcy   Wronowic i Łyczanki

od godz.  1000 Mieszkańcy Stańkowej

od godz.15oo Adoracja dla wszystkich –prowadzi grupa O.Pio.

godz. 1600   Liturgia Wielkiego Piątku

Przeniesienie Pana Jezusa do grobu

Adoracja wieczorna : matki i dziecido godz.1930 młodzież do godz.2100

ojcowie do godz. 2200

W i e l k a     S o b o t a

Adoracja od godz. 600 Mieszkańcy Żbikowic od godz. 800 Mieszkańcy Wronowic i Łyczanki

od godz. 1000   Mieszkańcy Stańkowej

Poświęcenie pokarmów   o godz. 1100 i 1300, w Stańkowej o godz. 1200

od godz.1200 adorację Prowadzi DSM, Grupa Dzieci czcicieli św. Ojca Pio

Ministranci i dzieci szkolne / od 13 – 17ooprzerwa /

                   od godz. 1800 Adoracja dla wszystkich - Grupa Ojca Pio.

godz. 1900 Liturgia Wielkiej Soboty

Poświęcenie ognia, Orędzie Wielkanocne, Poświęcenie wody

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Msza św.

Procesja Rezurekcyjna w nocy

Niedziela   Zmartwychwstania   Pańskiego

Msze św. 8oo - 930 Stańkowa – 11oo suma

Chrystus ten sam wczoraj dziś i na wieki, Odkupiciel człowieka !

„ Bądźcie miłosierni jak Ojciec ”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx