„ Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni,

a Ja was pokrzepię „

Program adoracji Najświętszego Sakramentu 17.08.2016

W kościele parafialnym wŻbikowicach

 

godz. 7oo Msza św. dla wszystkich

po Mszy św. adoracja dla wszystkich,

którzy nie będą mogli uczestniczyć po południu

godz.9 –10oo mieszkańcy Łyczanki, starsi i chorzy

przerwa w adoracji w kościele parafialnym

  1. w   STAŃKOWEJ w KAPLICY

godz. 12oo Msza Święta po mszy adoracja

dla chorych, starszych z Niwek, Gór i Podjaworza

godz 13oo rodziny z Woli Stańkowskiej ,z Kątów i Zadziela

godz. 14oo rodziny rodziny Stroni i Równi

godz.15oo zakończenie Kopronką do Miłosiedzia Bożego

i błogosławieństwoNajświętszym Sakramentem

         w kościele parafialnym   c.d. adoracji

godz 16oo adoracja dla wszystkich, ministranci. Dzieci, młodzież

godz. 17oo adoracja dla mieszkańców Wronowic,

godz. 18oo adoracja dla mieszkańców Żbikowic

godz. 19oo Apel Maryjny, błogosławieństwo   i zakończenia adoracji

Polecajmy w adoracji Intencje Apostolstwa Modlitwy Ojca Świętego

w świecie, trzeźwość w naszych rodzinach, dobre wychowanie dzieci, zdrowie

dla chorych błogosławieństwo Boże dla całej Rodziny Parafialnej, za Kapłanów

i Siostry Zakonne z naszej Parafii, ,powołania w Kościele i w naszej Parafii,

o dzieła miłosierdzia i o większe zaangażowanie w życie parafialne.

 Modlimy się o umocnienie naszej wiary, o wiarę dla młodzieży i rodzin.

W komunii z Bogiem i z bliźnimi przemieniajmy naszą codzienność