VII Zjazd Szkolnych Kół Caritas
Działalność Caritas w Parafii
W naszej wspólnocie działa Grupa Parafialna Caritas oraz Szkolne Koło Caritas. Grupa Parafialna prowadzi działalność zgodnie z przyjętym STATUTEM, a zespół członków to parafianie, którzy są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Są to osoby, które bezinteresownie zaangażowały się w działania zmierzające do pomocy osobom potrzebującym, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Działalność ta to również częste kontakty z ludźmi samotnymi albo chorymi. Często rozmowa, czy samo zainteresowanie sprawia, że tacy ludzie czują się lepiej. Na bieżąco zbierane są informacje na temat potrzeb działania. Podczas systematycznych spotkań z ks. Proboszczem analizuje się plany w tym zakresie.
Szkolne Koło Caritas założone zostało z inicjatywy ks. Antoniego Marka i katechetki mgr Haliny Stanuch Aktem Powołania z dnia 13 grudnia 2006 roku. Ta katolicka organizacja uczniowska na zasadzie wolontariatu włącza się w działalność charytatywną w szkole oraz w Parafii, a także realizuje zadania wskazane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
W obecnym czasie opiekunem duchowym organizacji jest nadal Ks. Antoni Marek, a w organizowaniu działalności pomaga mu katechetka mgr Ewa Rosiek. Inicjatywy Szkolnego Koła Caritas to zadania zapisane w planie pracy na każdy rok szkolny, który kończy się podsumowaniem podczas Zjazdu Szkolnych Kół Caritas.
Oto zasady, jakimi kierują się w dzianiu młodzi wolontariusze:
· zgodna współpraca w zespole,
· wzajemny szacunek i zrozumienie,
· odpowiedzialność za podjęte zadania.
Uczą się:
· szacunku dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
· słuchania innych i rozumienia ich potrzeb,
· umiejętności dokonywania właściwych wyborów i dojrzałych decyzji.
Tak więc Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Stańkowej działa już 6 lat. Do koła należą wszyscy uczniowie klas IV-VI. Chcą robić coś dobrego, sami rozglądają się za ludźmi, którym trzeba pomóc. Systematycznie spotykają się, aby uzgodnić plany działania. Odwiedzają samotne osoby, rozmawiają z nimi, pomagają swoim kolegom w nauce, chętnie poświęcają swój wolny czas dla innych. Od najmłodszych lat uczą się miłości i miłosierdzia i zawsze z ogromnym zapałem podejmują się realizacji zadań.
W okresie zbliżających się świąt Wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia przygotowują dary żywnościowe, które zanoszą osobom samotnym. Akcję tę zawsze wspiera finansowo ks. Proboszcz Antoni Marek.
Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Starym Sączu w 2009 roku.
VII Zjazd Szkolnych Kół Caritas
W dniu 19 czerwca 2013 roku przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Stańkowej wzięli udział w VII Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Sanktuarium Matki Dającej Życie w Okulicach. Udział w Zjeździe był nie tylko wyróżnieniem najbardziej aktywnych uczniów, ale też ważną i niezapomnianą lekcją życia. Podczas Mszy św. celebrowanej przez biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża padły ważne słowa, które z pewnością trafiły do młodych serc.

Biskup podkreślił, że „działania uczniów z nastawieniem na pomoc innym są inwestycją na przyszłość”. Przypomniał, że działając w Szkolnych Kołach Caritas młodzi mają wpływ na to, jaka będzie ich przyszłość tu na ziemi i nagroda w wieczności. Bardzo ważne było również stwierdzenie, że działalność w Szkolnych Kołach Caritas to przede wszystkim szansa duchowego rozwoju młodych osób, które już jako dzieci pod znakiem Caritas starają się kształtować swoje życie w duchu miłości bliźniego.
Lista delegatów SKC Zdjęcie z członkami SKC z Łososiny Dolnej
1.Justyna Pajor2.Edyta Bednarek3.Monika Serafin4.Dominika Rosiek5.Urszula Sarota6.Patrycja Firlej7.Piotr Kołodziej
Przed cudownym obrazem Przed pomnikiem bł. Jana Pawła II

Działalność Caritas w Parafii
W naszej wspólnocie działa Grupa Parafialna Caritas oraz Szkolne Koło Caritas. Grupa Parafialna prowadzi działalność zgodnie z przyjętym STATUTEM, a zespół członków to parafianie, którzy są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Są to osoby, które bezinteresownie zaangażowały się w działania zmierzające do pomocy osobom potrzebującym, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Działalność ta to również częste kontakty z ludźmi samotnymi albo chorymi. Często rozmowa, czy samo zainteresowanie sprawia, że tacy ludzie czują się lepiej. Na bieżąco zbierane są informacje na temat potrzeb działania. Podczas systematycznych spotkań z ks. Proboszczem analizuje się plany w tym zakresie.
Szkolne Koło Caritas założone zostało z inicjatywy ks. Antoniego Marka i katechetki mgr Haliny Stanuch Aktem Powołania z dnia 13 grudnia 2006 roku. Ta katolicka organizacja uczniowska na zasadzie wolontariatu włącza się w działalność charytatywną w szkole oraz w Parafii, a także realizuje zadania wskazane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
W obecnym czasie opiekunem duchowym organizacji jest nadal Ks. Antoni Marek, a w organizowaniu działalności pomaga mu katechetka mgr Ewa Rosiek. Inicjatywy Szkolnego Koła Caritas to zadania zapisane w planie pracy na każdy rok szkolny, który kończy się podsumowaniem podczas Zjazdu Szkolnych Kół Caritas.
Oto zasady, jakimi kierują się w dzianiu młodzi wolontariusze:
· zgodna współpraca w zespole,
· wzajemny szacunek i zrozumienie,
· odpowiedzialność za podjęte zadania.
Uczą się:
· szacunku dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,
· słuchania innych i rozumienia ich potrzeb,
· umiejętności dokonywania właściwych wyborów i dojrzałych decyzji.
Tak więc Szkolne Koło Caritas w Szkole Podstawowej w Stańkowej działa już 6 lat. Do koła należą wszyscy uczniowie klas IV-VI. Chcą robić coś dobrego, sami rozglądają się za ludźmi, którym trzeba pomóc. Systematycznie spotykają się, aby uzgodnić plany działania. Odwiedzają samotne osoby, rozmawiają z nimi, pomagają swoim kolegom w nauce, chętnie poświęcają swój wolny czas dla innych. Od najmłodszych lat uczą się miłości i miłosierdzia i zawsze z ogromnym zapałem podejmują się realizacji zadań.
W okresie zbliżających się świąt Wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia przygotowują dary żywnościowe, które zanoszą osobom samotnym. Akcję tę zawsze wspiera finansowo ks. Proboszcz Antoni Marek.
Zjazd Szkolnych Kół Caritas w Starym Sączu w 2009 roku.