Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Termin łaciński „ministrare” oznacza „służyć, pomagać”.

Wspólnota Służby Liturgicznej Ołtarza gromadzi chłopców, którzy chcą rozwijać swoje życie duchowe poprzez służbę liturgiczną podczas Mszy świętych i innych nabożeństw. W jej ramach wyróżniamy młodzież lektorską czytającą Słowo Boże, grupę ministrantów starszych i młodszych, wspomagającą kapłanów podczas Mszy św.

 

Ministrantem może zostać każdy chłopiec po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej, który swoim zachowaniem świadczy, że  jest uczniem Chrystusa. Dla chłopców bycie  we wspólnocie LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazują , że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Służąc  Bogu, przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant” wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

 

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje on księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do złożenia ofiary Mszy świętej.

  1. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. Mają one na celu przedstawić coś wierzącym i w ten sposób wskazać na inną „niewidzialną” rzeczywistość.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Przez swą służbę prawdziwie uczestniczy w liturgii, to znaczy  współdziała i współtworzy ją, czynnie się w nią włącza i angażuje.

 

LEKTORZY I MINISTRANCI  W SŁUŻBIE W PARAFII

 

ŻBIKOWICE

Bogusław Litwiński

Krzysztof Sławek

Dawid Waligóra

Maksymilian Bodziony

Adrian Waligóra

Dawid Szewczyk

Michał Sroka

Radosław Piwowar

Wojciech Sroka

Dawid Oleksy

Henryk Zelek

Sebastian Pasionek

Adam Rakoczy

Błażej Cięciwa

Dawid Oleksy

Konrad Cięciwa

Jarosław Sarota

Artur Sarota

 

STAŃKOWA

Paweł Bednarek

Marek Sromek

Dariusz Pajor

Bartosz Pawłowski

Marcin Pajor

Bartosz Chełmecki

Radosław Firlej

Maciej Chełmecki

Marek Rębilas

Sebastian Sromek

Janusz Zelek

Kuba Pajor

Sylwester Zelek

Krzysztof Stach

Marcin Pacholik

Krzysztof Jeż

Mikołaj Orzeł

Kuba Gawęcki

 

Wspólnota ministrantów i lektorów w parafii liczy  36 chłopców. Obecnie ich opiekunem jest ks. Antoni Marek.