postheadericon Ogłoszenia parafialne

                                               Żbikowice,dn.20.01.2019 r.                  

 

II Niedziela Zwykła

Więcej…

 

                                                                                                 Żbikowice, dn.13.01.2019r.

                                 Święto Chrztu Pańskiego                                                          .

1.Trwamy w radości Bożego Narodzenia, radości zamieszkania Jezusa pośród nas. Każda Msza święta jest objawieniem Bożej miłości; niech przybliża nas do Jezusa i uczy wzajemnej miłości. Liturgia czytań nawiązuje do tajemnicy chrztu Pana Jezusa. Z pokorą i miłością przyjmijmy Słowo Boże do naszych serc i naszych rodzin, do naszego życia, by łaska chrztu rozwijała się i czyniła nas wi                                                         Msze św.13-20.01-. 2019r.

13.01.19.

 

godz. 800

. Na podziękow. za przeżyty rok Józefa i Stanisławy

Kołodziej     o błog.Boże dla rodziny w Nowym Roku

   greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

godz.930

Za parafian.

 

godz.1100

Na podziękowanie za przeżyty rok Zofii i Jana Sromek

o błog.Boże dla rodziny w Nowym Roku.

Ks.Adam.

poniedziałek

14.01.19

godz.700

 

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

śp,† Marii Bednarek i o łaski dla rodziny

  wtorek

15.01.19                                    

godz.700

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

p int.

sroda

16.01.19

godz. 700

p. int.

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

czwartek

17.01.19

godz.700

 

godz.1300

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

za śp. † Tadeusza Wideł w. śm.i o łaski.

za śp. † Małgorzaty Puchal 7dz. po śm.od sąsiadówPajorów

Piątek

18.01.19

godz.1600

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

za śp. † Juliana Bednarka i zmarłych z rodziny.

sobota

19,01.19

godz.1600

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

w int.Bartosza Piotra Prusaka rodz. chrzestnych i c.rodziny

niedziela

20,01.19

godz.800

za śp. † Rozali i Józefa Stosur z Łyczanki o radość wieczną

za śp. † Piotra Pajora w 2 r. śm. i o łaski w rodz.

godz.930

greg za śp. † Czesława Oleksy i o łaski w rodzinie

godz. 1100

Za parafian

W int rodz.Grzybów i firm o zdrowie i błog.Boże w N.Roku.

 

arogodnymi świadkami Jezusa.

Dziś wielu ludzi wybiera drogę niewiary, życia bez przykazań i bez zasad,bez liczenia się z bliźnimi. Kosciół zachęca nas,by chrzest był nie tylko rytem liturgicznym u początku naszego zycia, ale sakramentem ,którym się żyje odkrywając moc Ducha Świętego ,który został nam dany, aby realizować chrześcijańskie powołanie.

 

1 Witamy dziś w naszej wspólnocie parafialnej O.Misjonarza, który opowie o pracy misyjnej i naszej odpowiedzialności za Misje, dziękując za dar wiary.bo Kościół ze swej natury jest misyjny. Modlitwa i ofiarą na tacę chcemy wspierać misje.

 

Niedziela chrztu Pańskiego kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia. Tradycyjnie kolędy śpiewamy do drugiego lutego.

 

.2.od 22.o1.19 rozpoczną się SDMłodzieży w Panamie, módlmy się za młodzież udającą się na swiatowe dni młodych i za wszystkich młodych ,by odnaleźli sens życia i swoje miejsce w Kościele.

 

3.W czwartek dzień Judaizmu w kościele ,a w piątek rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedniość Chrześcijan.

 

4.Rozpoczynają się ferie szkolne, pamiętajmy o zapewnieniu nadzoru nad dziećmi, by nie dochodziło do przykrych wypadków,czy zagrożenia zycia, jak donosiły środki przekazu.

 5.Msze św.:od poniedziałku do czwartku rano o godz. 700,W czwartek o godz. 1300 w kaplicy, w piątek i w sobotę o godz.1600. W piątek klasy VII nie będą miały spotkania ,dopiero po feriach zimowych..Wszystkim Gościom i Parafianom życzymy na nadchodzący tydzień błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask dla naszych rodzin, błogosławieństwa dla naszych domów, w umacnianiu i pogłębianiu wzajemnych serdecznych relacji z dziećmi i młodzieżą dawaniu świadectwa chrześcijańskiego życia.

 

                                                         Msze św.13-20.01-. 2019r.

Więcej…

 

                                                         Msze św.13-20.01-. 2019r.

Więcej…

 

                                                         Msze św. 6-13.01-. 2019r.

Więcej…

 
Więcej artykułów…