Działalność Parafialnej Grupy Modlitewnej Ojca Pio

 

Modlitwy i ciekawe artykuły:

http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3229&Itemid=260

 

Grupa modlitewna św. Ojca Pio przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Żbikowicach powstała 25 stycznia 2010 roku. Diecezjalny moderator grup modlitewnych ks. prałat dr Andrzej Liszka uroczyście zainaugurował działalność grupy. Pierwsze spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą. O godz. 15.00 odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu ubogacona świadectwami osób, które odczuły obecność i pomoc św. Ojca Pio. Od tego czasu nasze czuwania odbywają się w ostatnią sobotę każdego miesiąca. W krótkim czasie z Bożą pomocą i dzięki ludzkiej życzliwości udało się do parafii sprowadzić relikwie św. Ojca Pio od sióstr zakonnych z Warszawy.

 

Pan Marian Bartoszek wykonał figurę św. Ojca Pio, którą umieszczono w bocznym ołtarzu. Nasza grupa parafialna została erygowana przez biskupa ordynariusza Wiktora Skworca 5 lutego 2010 r. a już 21 grudnia 2011 r. została zarejestrowana w San Govanni Rotondo.

            

    Celem Grup modlitewnych Ojca Pio jest formacja ich członków tak, aby każdy mógł wzrastać duchowo i stawać się przykładem życia chrześcijańskiego, głębokiej wiary, pobożności i miłości. Podążając za podstawową zasadą: „ w Kościele, z Kościołem i za Kościół” grupy modlitwy Ojca Pio w Polsce przyjmują program formacyjny jako program duszpasterski podawany przez episkopat. Czciciele Ojca Pio i członkowie grupy modlitewnej modlą się w intencjach Ojca świętego, Kościoła, Parafii, Ojczyzny i świata oraz w prywatnych intencjach wszystkich, którzy o to proszą. Stałą modlitwą obejmujemy szczególnie wszystkich chorych, strapionych na duszy i ciele. Prośby i podziękowania za otrzymane łaski można składać u opiekuna, animatora grupy lub w „skrzynce” modlitewnej znajdującej się przy figurze Ojca Pio lub przesłać na stronę parafialną.

 

W tak krótkim czasie działalności grupy doświadczyliśmy potężnego wstawiennictwa Ojca Pio, dzięki któremu wiele osób doznało cudownego uzdrowienia fizycznego i duchowego. Na miarę naszych możliwości, grupa Ojca Pio angażuje się w pomoc charytatywną dla chorych i biednych z naszego środowiska. Dyrektorem Duchowym naszej grupy jest ks. proboszcz Antoni Marek, który doświadczył w trudnych sprawach parafialnych pomocy św. Ojca Pio, co spowodowało dążenie do założenia grupy modlitewnej przy parafii Żbikowice. Parafianie uczestniczący w modlitwach grupy nowosądeckiej z radością odpowiedzieli na tą propozycję i zaangażowali się w pracę naszej grupy.

 

Oprócz comiesięcznych czuwań i spotkań czciciele Ojca Pio uczestniczą w:

– corocznych wielkopostnych diecezjalnych dniach skupienia,

– ogólnopolskich czuwaniach w Łagiewnikach,

– rekolekcjach dla grup modlitewnych.

 

Wszystkich, którzy potrzebują pomocy i wstawiennictwa św. Ojca Pio zapraszamy na nasze czuwania. Jeśli ktoś doświadczył wstawiennictwa św. Ojca Pio, prosimy o przesłanie świadectwa listownie lub elektronicznie na stronę parafialną.