Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej - jednonawowy. Murowany był z cegły i kamieni, kryty dachówką. Zbudowany w latach 1958-62  staraniem Sióstr Zakonnych Franciszkanek  Rodziny Maryi ks. Józefa Fasugi i ks. Proboszcza z Jakubkowic, /dziś Łososina Dolna/ według projektu architekta O. Fedaka. Poświęcona przez J.E. Ks. Bp. Karola Pękalę  17.IX.1961r. Ołtarz główny zaprojektowany  przez prof. Wzorka z Krakowa i wykonany przez inż. Biedę  z mensą wolnostojącą  w 1969 r. Dwa ołtarze boczne św.Kingi z 2001 r.  oraz Miłosierdzia Bożego z 2002 r. wykonane przez  parafianina Kazimierza  Zabrzeńskiego z Wronowic.  Marmurowe antepedia wykonał  Jerzy Sroka z funduszy parafian.

 

Parafia erygowana \zatwierdzona \  6.12.1980 r.  przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza.

Kaplica Matki Bożej Bolesnej na dawnym cmentarzu cholerycznym  wybudowana została w 1858r. jako wotum za ustanie zarazy, staraniem ks. Jana Bednarskiego. Powstała z kamienia, otynkowana, kryta gontem. W 1999 r. pokryta blachą miedzianą i wyremontowana.

W Stańkowej kaplicę  pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe wybudowano  w latach 1983-87. Odpust - 14 sierpnia na Sw. Maksymiliana. Odpust w parafii w niedzielę po 15.IX. na Święto Matki Bożej Bolesnej.

Obraz Matki Bożej Bolesnej  namalowany przed 1868r. i podarowany kaplicy cmentarnej  przez  Panią z Kunów  - małżonkę Aleksandra Skrzyńskiego, właściciela Wronowic. W 1961r. obraz odnowiono w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, a w 2004 roku wykonano gruntowną konserwację  w  ASP w Toruniu.

                        Wszystkich  Parafian  i Gości modlących się w naszym kościele polecamy opiece i wstawiennictwu Matki Bożej Bolesnej. Prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej informacji  o otrzymanych łaskach czy uzdrowieniach.