Ogłoszenia parafialne – 5.04.2020

 Niedziela Palmowa

  Znana nam radość Niedzieli Palmowej, wjazd Jezusa do Jerozolimy przy okrzykach radości jest jakby odmiennym światem, kiedy czytamy dzisiaj wydarzenia męki Pańskiej w Ewangelii. Nasza rzeczywistość daje nam okazje do przemyśleń i szukania nadziei w Bogu. Jezus umierając zwyciężył śmierć i zmartwychwstając  przywrócił nam życie. Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie.

Łącząc się z Jezusem w przeżywaniu Wielkiego Tygodnia w naszych rodzinach, chcemy ożywiać nadzieję  życia wiecznego i łączyć się we wspólnej modlitwie.

1.Bardzo prosimy o zastosowanie się do zaleceń związanych z epidemią. Zachęcamy do korzystania z transmisji mszy św. i nabożeństw zarówno radiowych jak i telewizyjnych. Ojców rodzin zachęcamy do odmówienia modlitwy poświęcenia pokarmów wielkanocnych formułą modlitwy podanej na stronie internetowej diecezji: www.tarnow.diecezja.pl.

2.W tym trudnym dla nas wszystkich czasie i niepewności jutra, czas Triduum Paschalnego niech będzie okazją zrozumienia postaw Apostołów niepewnych przyszłości i patrzących, jak kończy się ich „świat”.

 Niech ten czas kończącego sie Postu naszych rzeczywistości daje nam okazje do wyciszenie, przemyślenia ,modlitwy rodzinnej i indywidualnej, abyśmy wszyscy weszli w ten nowy czas przemienieni mocno i z wielką nadzieją podobną do tej, która po Zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego Wniebowstąpieniu pomogła Apostołom podnieść głowy i świadczyć o Jezusie na krańcach Ziemi. Niech moc Zmartwychwstałego da nam także żywą wiarę, nadzieję i miłość, i pozwoli nam z mocą odkryć Jezusa działającego w Świecie, Kościele i nas również w tym trudnym czasie.

3.Msze święte będą odprawiane wieczorem o godz 1700 z zachowanie wszystkich poleceń i ograniczeń obecnego czasu bez udziału wiernych w nabożeństwach, bez uroczysty czuwań i adoracji i poświęcenia pokarmów. Zakaz zgromadzeń ze względu na zagrożenie.

Planowane są transmisje od środy z naszego kościoła na youtube.

 

Wielka Środa kościół otworzony od strony zakrystii od godziny 14.00

Msza święta o godz. 17.oo Tylko pięć osób może być w kościele.

 

Wielki Czwartek otworzony od godz 14.00 możliwość Komunii Św. po 5 osób w kościele.

 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej  bez udziału wiernych o godz. 17.00

 

  Wielki Piątek  kościół otworzony  od godz. 14.00

 O godz. 17.00 rozpoczęcie obrzędów Wielkiego Piątku ,bez udziału wiernych  i adoracji krzyża, bez Komunii św. dla wiernych.

 

   Wielka Sobota bez uroczystego poświęcenia pokarmów. kościół otworzony od godz.14.oo

              Poświęcenie pokarmów w domu przez ojców rodzin  www.tarnow.diecezja.pl

            O godz. 17.00 Msza święta ,bez wystawienia Jezusa Eucharystycznego i procesji.

 

   Wielkanoc   Msze święte jak w  niedziele i święta w tych samych godzinach ,będzie Msza  Święta w kaplicy.

         Spowiedź indywidualna po uzgodnieniu telefonicznym 18 444 80 59

 

Łącząc się w modlitwie i duchowej wspólnocie ze wszystkimi rodzinami chcemy życzyć błogosławionych dni Wielkiego Tygodnia i ich duchowego wewnętrznego przeżycia w naszych warunkach ,wypraszając dla świata Bożego Miłosierdzia i opieki Maryi.